ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens 

Droog https://droog-bloemen.beVredestraat 1302600 Bercheminfo@droog-bloemen.beOndernemingsnummer: 0748849896 1 – Algemene bepalingen De website droog-bloemen.be biedt de mogelijkheid om producten uit de webwinkel online aan te kopen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“klant”). Het plaatsen van een bestelling via www.droog-bloemen.be houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en aanvaardt. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ‘Droog’  aanvaard zijn.  2 – Prijs Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW en andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende afbeeldingen zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.   3 – Aanbod Hoewel de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat, of niet actueel is. Mogelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ‘Droog’ niet. Droog is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, dient de klant vooraf contact op te nemen. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ‘Droog’. Het geleverde product kan mogelijk afwijken van de afbeelding op de website, omwille van beschikbaarheid, seizoen en het feit dat bloemen en planten natuurproducten zijn die in uiteenlopende maten en vormen voorkomen. www.droog-bloemen.be (‘Droog’) kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.  4 – Bestelling & betalingDe klant heeft de keuze tussen betaling via bankcontact, creditcard of ideal. ‘Droog’ is ten allen tijde gerechtigd een bestelling of betaling te weigeren, wegens onbeschikbaarheid van het product of een tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of een andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.  5 – Levering & ophalingArtikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België. De levering gebeurt door Bpost. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen op het door de klant opgegeven adres geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van ‘Droog’.  De klant kan ook kiezen om het product op te halen. Dan worden er geen kosten aangerekend.Ophaallocatie is Vredestraat 130, 2600 Berchem. De datum en het tijdstip van ophaling wordt vooraf in onderling overlegd vastgelegd, via de contactgegevens die de klant achterlaat bij de afrekening. 6 – OvermachtIn geval van overmacht die het nakomen van onze verplichtingen buiten onze wil gedeeltelijk of volledig verhindert, kan ‘Droog’ zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst volledig ontbinden. Onder de noemer overmacht begrijpen we onder meer stakingen, brand, energiestoringen, telecommunicatiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of ziekte. 7 – Herroepingsrecht De klant heeft het recht om de bestelling tot 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren en terug te sturen. De klant krijgt dan het volledige bedrag terug, uitgezonderd verzendkosten, mits de klant het product ongebruikt, in originele staat en in de originele verpakking terugstuurt. De kosten voor retour zijn voor rekening van de klant. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@droog-bloemen.be. Terugbetaling gebeurt binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk. 8 – GarantieKrachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Tekortkomingen in verband met kwaliteit, levering en staat van het product dienen schriftelijk gemeld te worden via een e-mail naar info@droog-bloemen.be. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na ontvangst door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling of vervanging. Klachten worden binnen de 14 kalenderdagen beantwoord. Deze garantie is nooit van toepassing op tekortkomingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 9 – Privacy www.droog-bloemen.be/ (‘Droog’) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van deze persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet actueel zouden zijn. De klant kan zich ook kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing door zich te richten tot info@droog-bloemen.be. Wij behandelen deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Charlotte Bellengé, handelend onder de naam Droog, gevestigd in de Vredestraat 130, 2600 Berchem. Voor alle vragen of opmerkingen rond de verwerking van persoonsgegevens kan de klant contact opnemen met info@droog-bloemen.be. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Dit wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. Droog heeft hiertoe dus geen toegang.  www.droog-bloemen.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de webshop in welke mate bezocht worden. Indien de klant vragen heeft over dit gebruik, kan de klant zich richten tot ‘Artikel 10 – Gebruik van cookies’ in de algemene voorwaarden of tot info@droog-bloemen.be.  10 – Gebruik van cookies www.droog-bloemen.be maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling van web statistieken onder de bezoekers aan onze websites.  Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.  www.droog-bloemen.be maakt gebruik van zowel first party cookies als third party cookies. Dit omvat: *
  • Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren.
  • Functionele cookies die informatie over de keuzes en voorkeuren van de klant op de website bijhouden.
  • Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van deze resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.
  • Marketing cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen en op basis daarvan een gebruikersprofiel samenstellen dat wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken.
 11 – Aantasting geldigheid – niet-verzaking ‘Droog’ kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door www.droog-bloemen.be om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 12 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Antwerpen bevoegd 13 – Intellectueel eigendomAl het materiaal op de website www.droog-bloemen.be valt onder het copyright. Het gebruik van fotomateriaal, afbeeldingen, logo’s of teksten is ten strengste verboden, behalve na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Droog’.