PRIVACYBELEID

www.droog-bloemen.be (‘Droog’) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van deze persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet actueel zouden zijn. De klant kan zich ook kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing door zich te richten tot info@droog-bloemen.be. Wij behandelen deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Charlotte Bellengé, handelend onder de naam ‘Droog’, gevestigd in de Vredestraat 130, 2600 Berchem. Voor alle vragen of opmerkingen rond de verwerking van persoonsgegevens kan de klant contact opnemen via info@droog-bloemen.be.
 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Dit wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. www.droog-bloemen.be heeft hiertoe dus geen toegang. 
 
www.droog-bloemen.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de webshop in welke mate bezocht worden. Indien de klant vragen heeft over dit gebruik, kan de klant zich richten tot ‘Artikel 10 – Gebruik van cookies’ in de algemene voorwaarden of tot info@droog-bloemen.be.